top of page

Study Visit to the Isle of Man

Over the past two weeks Claudia and Aurica (from Giris School project) have been spending time in Isle of Man schools, studying good practice, with the Island’s Nurture and support programmes for disadvantaged children, music, drama and general class lessons. This included a day in Auldyn School where they also had an opportunity to have separate discussions with an experience Manx Nurture teacher.
În ultimele două săptămâni Claudia și Aurica (din proiectul din Girișu de Criș) au petrecut timpul vizitând școlile din Insula Man, observând bunele practici, programele de Nurture și de sprijin pentru copiii dezavantajați, lecțiile de muzică și teatru și activitățile din școală în general. Aceată vizită a inclus o zi la Școala Auldyn unde au avut posibilitatea unei întâlniri cu un cadru didactic cu multă experiență în metoda Nurture.
One of the schools studied was Victoria Road School, which has helped to guide RO-MAN-AID’s Nurture Group project since 2010, when the Girisu de Cris community was formally linked in friendship with Castletown. Another Castletown school studied by Claudia and Aurica was the Buchan School which has also had a long association with the Giris community.
Following this a spend one day in Manchester taking part in a session for Nurture Group practitioners, organised by the Nurture Network Organisation.
Una dintre școlile vizitate a fost Școala Victoria Road, cea care a inspirat proiectul grupului de nurture RO-MAN-AID încă din 2010, când oficial Girișu de Criș a devenit înfrățit cu Castletown, Insula Man. O altă școală pe care Aurica și Claudia au vizitat-o a fost Școala Bucham care de asemenea are o legătură trainică cu comunitatea din Girișu de Criș.
Claudia and Aurica are presently making a booklet about the RO-MAN-AID Giris School project. This includes good practice observed from Manx schools and learnt from their Manchester Nurture network course. The booklet will be available to other groups in Romania who are intending developing their own Nurture group projects.
În prezent, Claudia și Aurica realizează o broșură despre proiectul RO-MAN-AID din Școala din Girișu de Criș. Aceasta va include observațiile vizitei de studiu din Insula Man și teoria studiată în cadrul cursului organizat de Rețeaua grupurilor de Nurture la care au participat în Manchester. Broșura va fi disponibilă altor grupuri din România care doresc să deschidă propriile grupuri de nurture.
Img_2665.jpg

At Auldyn School, Bunscoil Rhumsaa with the Deputy Head Mistress

La Școala Audlyn, Bunscoil Rhumsaa cu doamna Directoare.

Dscf1336.jpg

Victoria Road School, Castletown with the headmaster and Nurture group leader

La Școala Victoria Road, Castletown cu domnul director și responsabila grupului de nurture.

Buchan.JPG

A presentation at the Buchan School. O prezentare la Școala Buchan.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page